Aỏ mộng thôi

Aỏ mộng thôi
Aỏ mộng thôi!
                                                                                        
 
 
              Aỏ mộng thôi!          
Chắc một thời bao nhiêu người lừa dối
Để tụi em - mơ cuộc sống viễn vông...
Tiếng chim hót lạc bầy em đâu biết...
Mùa yêu nhau có lá rụng sầu bi!
Thầy mình đó ngược về bao dốc Núi
Nhận ra nhau sao ngước mắt - lạ lùng!
Xin lỗi em giữa dòng Đời ngộ nhận
Bóng hình nào cũng ảo mộng mà thôi...
 

Tác giả bài viết: Trường Huy