Tin tức

Thời khóa biểu

Góc học sinh

Thư giãn

Tư Liệu Dạy Học

cuộc sống quanh ta

góc tin học

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 301

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 14059

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1087053

phần mềm hữu ích

Công khai tài chính quý 1 năm 2017-2018

Thứ năm - 12/04/2018 08:15
Công khai tài chính quý 1 năm 2017-2018

Công khai tài chính quý 1 năm 2017-2018

Kế toán công khai tài chính
UỶ BAN NHÂN DÂN
 HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG THCS
ÔNG ÍCH ĐƯỜNG
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  104 /QĐ-ÔIĐ Hòa Vang, ngày 10 tháng10 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách quý III năm 2017
của Trường THCS Ông Ích Đường

 
 
 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ công văn số 1388/UBND-TCKH ngày 14 tháng 8 năm 2017 của UBND huyện Hòa Vang về việc công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015;
Căn cứ quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2016 của UBND huyện Hòa Vang về việc thành lập lại trường THCS Ông Ích Đường;
Xét đề nghị của bộ phận tài chính trường THCS Ông Ích Đường,
QUYẾT ĐỊNH:
         Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quý III năm 2017 của trường THCS Ông Ích  Đường (theo các biểu đính kèm)
         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận:
-UBND huyện Hòa Vang;
-Phòng GD&ĐT Hòa Vang;
-Trường THCS Ông Ích Đường;
-Lưu :VT, KT
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 
 
 
         Điều 3. Trường THCS Ông Ích Đường, bộ phận tài chính và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

UỶ BAN NHÂN DÂN
 HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG THCS
ÔNG ÍCH ĐƯỜNG
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  10 /QĐ-ÔIĐ Hòa Phú, ngày 10 tháng 01 năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách quý IV năm 2017
của Trường THCS Ông Ích Đường

 
 
 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ công văn số 1388/UBND-TCKH ngày 14 tháng 8 năm 2017 của UBND huyện Hòa Vang về việc công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015;
Căn cứ quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2016 của UBND huyện Hòa Vang về việc thành lập lại trường THCS Ông Ích Đường;
Xét đề nghị của bộ phận tài chính trường THCS Ông Ích Đường,
QUYẾT ĐỊNH:
         Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quý IV năm 2017 của trường THCS Ông Ích  Đường (theo các biểu đính kèm)
         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận:
-UBND huyện Hòa Vang;
-Phòng GD&ĐT Hòa Vang;
-Trường THCS Ông Ích Đường;
-Lưu :VT, KT
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 
 
 
         Điều 3. Trường THCS Ông Ích Đường, bộ phận tài chính và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 
Xem tại đây

Tác giả bài viết: Đỗ Thị Hương

Nguồn tin: Trường THCS Ông Ích Đường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: kế toán, công khai

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN MỚI NHẤT

global html

global html

global html

TRƯỜNG THCS ÔNG ÍCH ĐƯỜNG
 Địa chỉ:      Hòa Phú- Hòa Vang- Đà Nẵng
 Điện thoại: 05113 780255
 
Xem bản: Desktop | Mobile