không tạo Header cho trang đầu tiên

không tạo Header cho trang đầu tiên
Để bỏ Head cho trang đầu tiên trong Word 2007, 2013... Ta thực hiện như sau:
Chọn Page Layout -> chọn Hyphenation -> Layout -> chọn Defferent  first page -> OK

Chúc bạn thành công!

Tác giả bài viết: Hồng Đào